ดูหนัง The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ

-->
ชื่อหนัง : ดูหนัง The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ
ดูหนัง The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ

ดูหนัง The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ  เรื่องย่อ:  ในปี 2061   ดวงอาทิตย์นั้นขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่  และจะทำให้โลกถูกกลืนกินในอีก 100 ปีข้างหน้า   ทำให้นานาประเทศรวมตัวกันกลายเป็น  ‘รัฐบาลสหโลก’  (UEG) และได้คิดค้นโครงการ ‘โลกพเนจร’ 

เพื่อย้ายโลกให้ออกจากระบบสุริยะ  และไปที่อัลฟาเซนทอรี “Liu Peiqiang”  นักบินอวกาศจีน ได้สังเกตแรงโน้มถ่วงของโลกโดยใช้แรงโน้มถ่วงของ ดาวพฤหัสบดี  ก่อนที่เขาจะไปที่ สถานีอวกาศนานาชาติ  เพื่อช่วยนำทางโลก แต่ประชากรมนุษย์จำนวนมากได้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 

รวมถึงสึนามิที่เกิดขึ้นเพราะการหยุดหมุนของโลก  และเมื่อโลกพ้นจากดวงอาทิตย์  ก็ทำให้พื้นผิวส่วนใหญ่ของโลกกลายเป็นน้ำแข็ง  มนุษย์ที่เหลือรอดจึงต้องอาศัยอยู่เมืองใต้ดิน