ดูหนัง แก๊งสี่ขา ข้ามป่ามาป่วนเมือง Over The Hedge

-->
ชื่อหนัง : ดูหนัง แก๊งสี่ขา ข้ามป่ามาป่วนเมือง Over The Hedge
ดูหนัง แก๊งสี่ขา ข้ามป่ามาป่วนเมือง Over The Hedge

ดูหนัง แก๊งสี่ขา ข้ามป่ามาป่วนเมือง Over The Hedge มีแรคคูนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า “RJ”  ได้พยายามทำการขโมยอาหารที่ถูกกักตุนไว้ของหมีที่ชื่อ “Vincent”   เจ้าหมีได้ตื่นขึ้นมาและไล่แรคคูน  ทำให้อาหารที่ถูกกักไว้เละ  “Vincent” ได้ บอกกับแรคคูนไว้ว่า จะล่าและกินตัวของ “RJ”  ถ้าไม่นำอาหารมาให้หลังจากการจำศีล

กลุ่มของครอบครัวสัตว์ป่า  ที่ประกอบไปด้วย  เต่าที่ชื่อ “Verne”  กระรอกแดงที่ชื่อ “Hammy” สกั๊งค์ที่มีชื่อว่า “Stella”  ครอบครัวของเม่นโดยมี “Lou”  “Penny”  “Spike”  “Bucky” และ “Quillo” และท้ายที่สุดพ่อและลูกหนูที่ชื่อ “Ozzie” และ “Heather” 

ได้ตื่นขึ้นมาจากการจำศีล และพวกเขาก็ได้รู้ว่าป่าที่พวกเขาเคยอยู่ได้กลายเป็นพื้นที่สร้างบ้านไปแล้ว  ซึ่งถูกแยกโดยพุ่ม ไม้ขนาดใหญ่  เหล่าสัตว์ได้คิดหาวิธีการกักตุนอาหารเพื่อเตรียมรับฤดูหนาว   “RJ”   ได้เจอกับพวกเขาและบอกให้ไปขโมยอาหารจากมนุษย์   เหล่าสัตว์พร้อมกับ “RJ” จึงได้ทำการขโมยอาหารของมนุษย์โดยไม่ได้บอกสัตว์ตัวอื่นว่าจะเอาไปให้เจ้าหมี “Vincent”