ดูหนัง ไซอิ๋ว ตอน นาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์ Gods of Honour

-->
ชื่อหนัง : ดูหนัง ไซอิ๋ว ตอน นาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์ Gods of Honour
ดูหนัง ไซอิ๋ว ตอน นาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์  Gods of Honour

ดูหนัง ไซอิ๋ว ตอน นาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์ Gods of Honour เรื่องราวได้กล่าวถึง เหตุการณ์นับตั้งแต่โบราณกาล ประวัติศาสตร์แห่งประเทศจีน นั้นได้เห็นเหล่าผู้นำที่ชอบสงครามและเหล่าเผด็จการ มาหลายช่วงยุคสมัย “King Zhou” แห่งราชวงศ์ซาง

นั้นเป็นหนึ่งในผู้นำที่ใช้วิธีการเผด็จการ การกระทำของ “Zhou” ทำให้เกิดเป็นตำนานระหว่าง : “King Wu” แห่งราชวงศ์โจว ที่ต้องปราบ “King Zhou” แห่งราชวงศ์ซาง

ในการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว ดินแดนจีนนั้นจะถูกครอบงำด้วยความพิโรธและความเศร้าโศก ในศีกการต่อสู้ระหว่าง อาณาจักรสวรรค์ และ เทพเจ้าแห่งเกียรติยศ